referensprojekt

Karlatornet

Vi är stola leverantörer till Karlastaden och Karlatornet i Göteborg. Tornet kommer att bli Nordens högsta byggnad. 

Karlatornet som är 245 meter högt och har en total byggyta på drygt 100 000 m² är en del av skapandet av en välintegrerad stadsdel med fokus på ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet. Projektet omfattar installationer till 617 bostadsrätter fördelat på 74 våningar.

I Bravidas uppdrag ingår även installationer i försörjningscentral som innefattar reservkraft, kraft, kyla, värmeundercentral samt överordnad styr- och säkerhetssystem till hela Karlastaden.

Installationsarbetet har startat och kommer att sysselsätta cirka 65-70 medarbetare från Bravida. Projektet ska vara klart under 2024.

plats

Göteborg

partner

Bravida