referensprojekt

Borås nya domstolsbyggnad

Vi är stolta leverantörer till Borås nya domstolsbyggnad som blir cirka 5 100 kvadratmeter fördelat på fem våningar, med tretton förhandlingssalar, varav två är säkerhetssalar.
Byggnaden som har högt ställda krav på god arbetsmiljö ska vara både välkomnande och samtidigt upprätthålla hög säkerhet.
Med solceller på taket, närvarostyrd belysning, behovsstyrd ventilation och återanvänt tegel kommer byggnaden att uppfylla de högsta kraven för certifiering av miljöbyggnader.
Målet är att miljöcertifiera tingsrätten enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAMs högsta nivå, Outstanding, och att uppfylla Boverkets Energiklass A.
Inflyttning beräknas ske sommaren 2025.

plats

Borås

partner

Assemblin