applikationer

Aalberts integrated piping systems erbjuder olika rörsystem som uppfyller alla standarder för öppna och slutna vatten- och tappvattensystem. Med våra VSH Super klämringskopplingar kan du ansluta rör från 6 mm, medan våra VSH XPress och VSH SudoPress presssystem finns tillgängliga upp till 108 mm. Vårt VSH Shurjoint rostfria system erbjuder en lösning för ännu större rör. VSH Tectite pushkopplingar erbjuder extrem användarvänlighet och enorm flexibilitet och VSH MultiPress erbjuder alla fördelar med -flexibla- plaströrsystem.

Alla systemkomponenter av koppar och rostfritt stål är mycket korrosionsbeständiga, även när de utsätts för vatten/glykolblandningar, avmineraliserat eller destillerat vatten.

Utöver till kopplingar och rör innehåller våra system även ventiler, som avstängningsventiler, backventiler och luftventiler, som i många fall har integrerade systemanslutningar så att de ansluter sömlöst till ditt valda rörsystem.

Det imponerande antalet nationella och internationella tappvattengodkännanden understryker den höga kvaliteten på våra produkter och system, vilket gör dem lämpliga för olika marknader i världen.

några frågor?

vänligen kontakta oss