verktyg för dimensionering av balanseringsventil

vad kan det här verktyget göra?

Detta dimensioneringsverktyg har utvecklats för Apollo Proflow injusteringsventiler som Aalberts integrated piping systems har i sitt sortiment. Med detta verktyg kan rätt ventil beräknas och korrekt ventilinställning visas omedelbart. Verktyget är lämpligt för Apollo ProFlow statiska och dynamiska ventiler. Exportfunktionen gör att en Excel-fil kan skapas av alla beräknade ventiler på några sekunder.

hur fungerar detta verktyg?

1. välj ventilberäkningstyp, detta kan vara en statisk eller dynamisk ventil.
2. välj den typ av flödesberäkning (flöde eller effekt) som beräkningen ska göras för.
3. välj ventiltyp.
4. fyll i beräkningsvärdena (flöde eller differenstryck)
5. resultaten är omedelbart synliga i tabellen. Om resultaten ska exporteras till en Excel-fil och/eller om fler ventiltyper ska jämföras, klicka först på knappen ”lägg till i lista”.
6. för en Excel-export, klicka på knappen ”exportera lista till xlxs”.