referensprojekt

Tinnerbäckshuset, Linköpings Universitetssjukhus

Vi är stolta leverantörer till ett av landets mest energieffektiva sjukhus, det så kallade Tinnerbäckshuset, som också blir Sveriges största passivhus. Här kommer lokaler för barn- och vuxenpsykiatri, habilitering, beroendevård men även universitetsverksamhet och forskning finnas. Projektet är den tredje och avslutande etappen i arbetet med att skapa Linköpings framtida Universitetssjukhus.  Huset kommer att byggas som ett passivhus, ett hus med det allra lägsta behovet av köpt värme, el och kyla. Byggnadens uppvärmning sker till största delen genom att effektivt använda den värme som alstras av både utrustning och de personer som vistas i huset. Byggnaden kommer också att självproducera en del av sitt energibehov genom solceller på taket. När det står klart kommer det att vara en av landets energisnålaste sjukhusbyggnader. Utöver Passivhuscertifikat ska byggnaden även uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

plats

Linköping

partner

Assemblin