hållbarhet

vår hållbara profil

reduce

Path

rethink

recycle

minimera förbrukningen

Vi minimerar material- och energiförbrukningen i både våra egna processer och tillverkning, men även i de processer och aktiviteter som involverar våra kunder. Vi tar ansvar för hela vår värdekedja.

välj hållbara material
och hållbar energi

Vi väljer klimatsmarta material och råvaror som inte skadar miljön. Vi undviker all onödig förbrukning av naturresurser och använder oss av miljövänliga energikällor.

återvinn allt avfall

Vi sluter kretsloppet för våra material genom återanvändning och återvinning. Avfall som inte är lämpligt att återanvända eller återvinna används för energiåtervinning. Restvärme är en stor resurs för uppvärmning av våra byggnader.

vår hållbara övertygelse

På Aalberts integrated piping system anser vi att hållbarhet är vårt ansvar gentemot vår planet och framtida generationer.

Därför är vi fast beslutna att minska vårt koldioxidavtryck genom smarta innovationer, använda cirkulära affärsmodeller och optimera energianvändningen på alla våra kontor och anläggningar.

På Aalberts integrated piping systems anpassar vi våra arbetssätt och produktionsmetoder på ett sådant sätt att påverkan på vår planet hålls så låg som möjligt.

Vi återanvänder till exempel avfall och andra material under våra produktionsprocesser.

hållbar påverkan med Apollo ProFlow PICV

Vår Apollo ProFlow PICV (tryckoberoende reglerventil) är en av våra många hållbara produkter eftersom den avsevärt minskar användningen av material och energi Det välbalanserade systemet ger en stabil rumstemperatur. Detta ger i sin tur möjlighet att sänka medeltemperaturen med 2 °C med samma komfort. Med lägre flöde och motstånd i systemet sänks pumpens energiförbrukning ytterligare. Ett välbalanserat system ger ofta möjlighet att välja en mindre pump, vilket minskar energi- och materialförbrukningen avsevärt.

våra mål för hållbar utveckling

våra miljövarudeklarationer

Miljövarudeklarationer (EPD) ger transparent och vetenskapligt baserad information om en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. EPD:er ger verifierad information om en produkts koldioxidavtryck, vattenanvändning och avfallsgenerering samt andra miljöpåverkansfaktorer. Genom att jämföra detta med andra EPD:er kan våra kunder fatta välgrundade beslut, säkerställa att deras inköp har minimal påverkan på miljön och bidra till en hållbar framtid.

BREEAM distributionscenter

Våra toppmoderna produktionsanläggningar är utrustade med den senaste energieffektiva tekniken, och vi utforskar ständigt nya sätt att minska avfall, minimera föroreningar och spara resurser. Våra produktionsplatser ligger i allmänhet nära våra kunder, så att transporterna för våra produkter förblir på en acceptabel nivå. Våra byggnader uppfyller även kraven för hållbara byggnader, vårt centrallager i Zeewolde (Nederländerna) har till exempel fått BREEAM Good-certifikatet. Dessutom har flera av våra anläggningar utrustats med solceller för produktion av hållbar energi. Vi är övertygade om att hållbar tillväxt är nyckeln till långsiktig framgång, och vi strävar efter att inspirera våra kunder, partners och intressenter att gå med oss på denna resa mot en renare, grönare framtid.

våra hållbara siffror