Apollo ProFlow

Apollo ProFlows produktlinje består av en serie statiska och dynamiska injusteringsventiler och en injusteringsdator.

De dynamiska PICV-ventilerna sparar mycket tid på grund av de kombinerade funktionerna för spolning, avstängning och injustering.

tillsammans med de statiska injusteringsventilerna bildar de ett komplett sortiment av injusteringsventiler som sparar tid, pengar och avsevärt minskar risken för extra kostnader. Med Apollo ProFlow injusteringsdator kan det statiska trycket, differenstrycket och flödet i en hydraulisk installation mätas.

Apollo ProFlow 1260

1260 injusteringsventilerna är användarvänliga injusteringsventiler med hög precision, som sparar tid tack vare sitt fixerade reglage. Finns i storlekarna DN15 till DN50 med gänga eller pressändar.

Apollo ProFlow 1600

1600 PICV dynamiska injusteringsventiler sparar mycket tid på grund av den unika kombinationen av spolnings-, ventil- och injusteringsfunktioner. Dessa kombinerade egenskaper resulterar i tidsbesparingar på upp till 70 % jämfört med alternativ på marknaden och har en betydande inverkan på minskningen av kostnader som kan uppstå vid byte av patroner. Finns i storlekarna DN15 till DN25 med gänga eller pressanslutningar.

Apollo ProFlow V955

De statiska injusteringsventilerna V955 med flänsanslutningar är en komplett serie av injusteringsventiler och sparar tid tack vare det fixerade reglaget. Finns i storlekarna DN65 till DN300.

Apollo ProFlow-ventilerna är lämpliga för användning i värme- och kylsystem i kommersiella byggnader och bostadshus, perfekta för nya och renoverade installationer.

  • kompakt
  • ekonomisk
  • snabb
  • minskad risk för installationsmisstag
  • innovativt koncept för att kombinera smarta funktioner i en kompakt produkt
  • ingår i Aalberts integrated piping systems produktportfölj: utrustad med press- eller gänganslutningar.

tekniska specifikationer

varianter statiska (FODRV) och dynamiska (PICV) injusteringsventiler
anslutningar gänga, VSH Xpress, VSH PowerPress, fläns
dimensioner DN15 till DN300
flödesområde 0,008 till 108 l/s  /  27,4 till 389.736 l/h
temperaturområde 10 till 120°C / -10 till 90°C